Mission Command

Leiderschap en teamontwikkeling

Wat is Mission Command leiderschap?

Mission Command is een beproefd concept dat wereldwijd succesvol wordt toegepast. Andere benamingen voor Mission Commmand zijn: ‘Rijnlands organiseren’ en ‘Opdrachtgerichte commandovoering’. Op deze pagina tref je verschillende publicaties en videofragmenten aan die je meer beeld en geluid geven bij deze stijl van leidinggeven en samenwerken.

Deze leiderschapsstijl is afkomstig uit het leger en richt zich op de decentrale uitvoering en het verschaffen van vrijheid van handelen voor de uitvoerende niveaus. Hierbij geeft de leiding door middel van een Commanders Intent (lees: de bedoeling) aan ‘wat’ er moet gebeuren en ‘waarom’.  Het Commanders Intent geeft de kaders aan en beschrijft op heldere wijze welke doelstelling de leider wil bereiken. Vervolgens wijst de leider de uitvoerende niveaus de middelen toe die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. De leider geeft niet aan ‘hoe’ het moet gebeuren. Die vrijheid ligt bij uitvoerende niveaus.

De achtergrond waarom het leger voor deze stijl heeft gekozen ligt voor de hand. Door de complexe en onvoorspelbare omstandigheden die bij militaire operaties horen, is frictie onvermijdelijk. Militaire leiders zijn er van nature op voorbereid dat vooraf ontwikkelde plannen anders uitpakken dan verwacht. ‘No plan survives contact with the enemy’ is eerder regel dan uitzondering. Onder die omstandigheden is de commandant ter plekke veel beter op de hoogte van de lokale situatie dan zijn leidinggevende op afstand. Daardoor kan hij veel beter inschatten wat wel en niet werkt. Door te delegeren vindt de besluitvorming op de werkvloer veel sneller plaats waardoor men de opponent altijd een stap voor is. Dat kan echter alleen maar wanneer aan een aantal principes wordt voldaan. Principes die in dit filmpje goed worden verwoord.

 

Mission Command in het bedrijfsleven

Blog ‘De zes principes van Mission Command’

Ook het bedrijfsleven en de overheid kennen een onvoorspelbare omgeving waarin veranderingen elkaar snel  opvolgen. De markt is veranderd in een slagveld met felle concurrentie en voortdurend veranderende klantwensen. Inwoners zijn kritisch naar de diverse overheden waarvan wordt verwacht dat ze snel en effectief anticiperen op wat er in de samenleving speelt. Flexibiliteit en slagvaardigheid zijn een vereiste om relevant te blijven. Door gebruik te maken van de Mission Command stijl wordt optimaal gebruik gemaakt van de creativiteit van de mensen op de werkvloer. Het draagt daardoor niet alleen bij aan de motivatie maar stimuleert ook het denken in oplossingen en het creëert eigenaarschap. Leiderschap volgens het Mission Command principe helpt bedrijven sneller en adequater in te spelen op de veranderingen. Lees meer over de Mission Command principes in onze blog.

 

Medewerkers: van klassieke aansturing naar eigenaarschap

Deze leiderschapsstijl stelt aanzienlijke eisen aan de teamleden. Van medewerkers die voorheen klassiek en/of directief werden aangestuurd wordt nu eigenaarschap en pro-activiteit verwacht. De uitvoerende niveaus hebben niet alleen de bevoegdheid om te anticiperen. Van hen wordt nu ook verwacht dat ze eigen initiatief tonen bij onvoorziene omstandigheden. Dat ze verantwoorde risico’s durven te nemen. Zolang ze maar binnen de kaders van de gemeenschappelijke opdracht/doelstelling) blijven. Voor medewerkers die vooral klassiek werden aangestuurd vergt dat een cultuuromslag. Want wat is een verantwoord risico en hoe reageert een leidinggevende wanneer er daardoor fouten worden gemaakt? Hebben de medewerkers wel de competenties om ook het ‘hoe’ helemaal zelf te bepalen? Hoe groot is het vertrouwen in de leidinggevende? Hoe groot is het onderling vertrouwen en maken de medewerkers voldoende gebruik van elkaars kwaliteiten om de doelen te bereiken? kennen ze überhaupt elkaars kwaliteiten? Deze vragen maken duidelijk dat Mission Command niet alleen maar een leiderschapsstijl is. Het gaat ook om het realiseren van een andere cultuur waarin ‘eigenaarschap’, ‘samenwerken’ en het ‘bouwen van sterke teams’ belangrijke ingrediënten zijn.

 

Meer weten over Mission Command?

Spreekt de filosofie je aan en is Mission Command ook iets voor jouw organisatie? Ontdek het in een persoonlijk kennismakingsgesprek. Bel ons op +31 24 2022 383 of vul onderstaand contactformulier in.

Adres

De Nieuwe Aanleg 12
7431BR Diepenveen

Kvk-nummer
87781565

+31 242 022 383
[email protected]

Bestel boek

Niemand is belangrijker dan het team -
Otto van Wiggen

niemand is belangrijker dan het team

Bestel boek

Mission
Command -
Paul Schmidt

De wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command