Mission Command leiderschap en teamontwikkeling

over ons

Wat is Mission Command leiderschap?

Mission Command is een leiderschapsstijl, afkomstig uit het leger, die zich richt op de decentrale uitvoering en het verschaffen van vrijheid van handelen voor de uitvoerende niveaus. Hierbij geeft de leiding door middel van een Commanders Intent aan ‘wat’ er moet gebeuren en ‘waarom’.  Het Commanders Intent geeft de kaders aan en beschrijft op heldere wijze welke doelstelling de leider wil bereiken. Vervolgens wijst de leider de uitvoerende niveaus de middelen toe die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. De leider geeft niet aan ‘hoe’ het moet gebeuren. Die vrijheid ligt bij uitvoerende niveaus.

De achtergrond waarom het leger voor deze stijl heeft gekozen ligt voor de hand. Door de complexe en onvoorspelbare omstandigheden die bij militaire operaties horen, is frictie onvermijdelijk. Militaire leiders zijn er van nature op voorbereid dat vooraf ontwikkelde plannen anders uitpakken dan verwacht. ‘No plan survives contact with the enemy’ is eerder regel dan uitzondering. Onder die omstandigheden is de commandant ter plekke veel beter op de hoogte van de lokale situatie dan zijn baas op afstand. Daardoor kan hij veel beter inschatten wat wel en niet werkt. Door te delegeren vindt de besluitvorming op de werkvloer veel sneller plaats waardoor men de opponent altijd een stap voor is.

 

Mission Command in het bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven kent een onvoorspelbare omgeving waarin veranderingen elkaar snel kunnen opvolgen. De markt is veranderd in een slagveld met felle concurrentie en voortdurend veranderende klantwensen. Flexibiliteit en slagvaardigheid zijn een vereiste om relevant te blijven. Door gebruik te maken van deze stijl wordt optimaal gebruik gemaakt van de creativiteit van de mensen op de werkvloer. Het draagt daardoor niet alleen bij aan de motivatie maar stimuleert ook het denken in oplossingen. Leiderschap volgens het Mission Command principe helpt bedrijven sneller en adequater in te spelen op de veranderingen.

Medewerkers: van klassieke aansturing naar eigenaarschap

Deze leiderschapsstijl stelt aanzienlijke eisen aan de teamleden. Van medewerkers die voorheen klassiek werden aangestuurd wordt nu eigenaarschap en pro-activiteit verwacht. De uitvoerende niveaus hebben niet alleen de bevoegdheid om te anticiperen. Van hen wordt nu ook verwacht dat ze eigen initiatief tonen bij onvoorziene omstandigheden. Zolang ze maar binnen de kaders van de gemeenschappelijke opdracht/doelstelling) blijven.

 

 

 

Direct Contact met Mission Command

Otto van Wiggen

E: otto@missioncommand.nl
M: +31 6 20 32 83 42
LLinkedIn

Paul Schmidt

E: paul@missioncommand.nl
M: +31 6 53 64 13 27
LLinkedIn

Bel mij terug

Adres

Calsstraat 20
6671 AM Zetten

Kvk-nummer
65964446

+31 242 022 383
info@missioncommand.nl

Bestel boek

Niemand is belangrijker dan het team -
Otto van Wiggen

Bestel boek

Mission
Command -
Paul Schmidt

De wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command