Van strategie naar executie

Strategy without tactics is the slowest route to victory

Hoe vertaal je de strategie van jouw team naar concrete acties?

Foto  : Jaap Bosman

 

Strategie

Strategie is van huis uit een militair begrip. Strategie is ‘de manier waarop men met een leger manoeuvreert voor en na de veldslag’. Tactiek beschrijft ‘de wijze waarop men de veldslag uitvoert’. Het is het volgtijdelijke en logische verloop van een plan op hoofdlijnen dat wordt vertaald in concrete acties, of zoals militairen dat zeggen van plan naar uitvoering. Militairen vertalen al eeuwenlang strategie naar tactiek. Op deze manier zetten zij de bedoelingen van de veldheer om in concrete aanwijzingen en acties om de oorlog te winnen

 

Strategie: een militair begrip met toepassing in het bedrijfsleven

Strategie is inmiddels een begrip dat zowel op militaire commandoposten als in directiekamers is ingebed. Een bedrijfsstrategie is ‘een creatieve lange termijnvisie gericht op het halen van doelstellingen’. Naast de gebruikte terminologie laten de context en de dynamiek, maar ook de schaal in tijd en ruimte duidelijk parallellen zien tussen militaire strategie en bedrijfsstrategie. Ook het bedrijfsleven kent een onvoorspelbare omgeving.

De markt is veranderd in een slagveld waarbij slag moet worden geleverd met concurrenten en er voortdurend op veranderende klantwensen en trends moet worden ingespeeld. De wereld staat niet stil. Het is een illusie om te veronderstellen dat een geformuleerde strategie systematisch top down kan wordt uitgevoerd.

Het opstellen van een missie, visie en strategie: veel aanbieders maar het blijft globaal

De basis van ieder succesvol team begint met een gedragen gezamenlijke ambitie. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar veel bedrijven hebben moeite om de gekozen strategie om te zetten in begrijpelijke taal voor de werkvloer. Het wemelt van de trainingsbureaus en -instanties die zich hebben gespecialiseerd in het assisteren bij het opstellen van een missie, visie en zelfs een strategie met operationele doelstellingen. Er zijn veel aanbieders die het strategische deel van de planning (de linker cirkel in figuur 1) invullen maar daarna blijft het over het algemeen stil. Juist op dat moment wordt het belangrijk om de doorvertaling te maken naar concrete acties en gedragingen voor de werkvloer. Het tactisch deel van de planning. Met als gevolg dat veel organisaties en bedrijven een toekomstrichting hebben gedefinieerd, een kernachtige en aansprekende visie met overeenkomstige kernwaarden hebben opgesteld, maar er niet in zijn geslaagd dit tastbaar en begrijpelijk te maken voor de medewerkers op de werkvloer. Die in veel gevallen geen idee hebben wat dit  voor hun dagelijkse functioneren betekent.

Strategie door vertalen tot de enkele medewerker: focus op uitvoering

Mission Command heeft juist voor het  tactische deel van de planning, de rechter cirkel in figuur 1, een tweedaagse training ontwikkeld die bedrijven helpt hun opgestelde visie verder door te vertalen naar concrete doelen en activiteiten. Tijdens de tweedaagse training helpen wij directies, managementteams en leidinggevenden hun strategie om te zetten naar een activiteitenplan. Bij de vertaling maken we vroegtijdig gebruik van de inbreng en expertise van de afdelingen en teams die de feitelijke taken uit het activiteitenplan  moeten gaan uitvoeren. Vervolgens wordt vastgesteld welke factoren belangrijk zijn voor het  behalen van de doelen en op welke wijze het realiseren van de doelen moet worden gemeten. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het activiteitenplan moet worden gecommuniceerd en op welke wijze de uitvoering van het activiteitenplan moet worden bijgestuurd in geval er zich onverwachte mogelijkheden of tegenslagen voordoen.

Tijdens de training maken we voor de beeldvorming gebruik van een militaire gastspreker. Deze beschrijft aan de hand van een praktijkvoorbeeld wat er komt kijken om deze vertaalslag te maken, welke mate van detail vereist is. Maar ook hoe het verloop van de operatie moet worden gemonitord. En hoe er op onverwachte situaties kan worden gereageerd.

Voor wie is deze training bedoeld?

Organisaties die hun medewerkers enthousiast willen maken over de gekozen richting en wat er uiteindelijk bereikt moet worden. Een strategie die begrepen wordt op de werkvloer en zodanig is door vertaald dat ieder team en individuele medewerker weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

Direct Contact met Mission Command

Otto van Wiggen

E[email protected]
M: +31 6 20 32 83 42
LLinkedIn

Paul Schmidt

E: [email protected]
M: +31 6 53 64 13 27
LLinkedIn

Adres

De Nieuwe Aanleg 12
7431BR Diepenveen

Kvk-nummer
87781565

+31 242 022 383
[email protected]

Bestel boek

Niemand is belangrijker dan het team -
Otto van Wiggen

niemand is belangrijker dan het team

Bestel boek

Mission
Command -
Paul Schmidt

De wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command