Dit boek gaat over het toepassen van, de van oorsprong militaire leiderschapsstijlstijl, Mission Command in het bedrijfsleven en bij de overheid. Mensen die het leger niet kennen hebben weleens het idee dat Mission Command een hiërarchische stijl van leiderschap is waarbinnen de sterren en strepen op de schouders bepalen wie er gelijk heeft. Beide gedachten zijn onjuist. Daarnaast is het zo dat de sterren en strepen, in figuurlijke zin, ook op de schouders zitten van de teamleider, het afdelingshoofd, de controller, de manager, de wethouder, de gemeentesecretaris, de directeur en het lid van de raad van bestuur. Of je nou leiding geeft in het leger of in het bedrijfsleven, wat er op je schouders zit en welke functie en bijbehorende macht je hebt is niet zo relevant. Het gaat erom welke toegevoegde waarde je als leidinggevende hebt voor het team. Weet je ze te inspireren en mee te nemen in de juiste richting? Ben je in staat om de afgesproken doelen te realiseren? Aan deze zaken ontleen je je gezag.

Mission Command is een stijl die zich bij uitstek leent voor  situaties  die hectisch en onvoorspelbaar zijn. Ondercommandanten en hun manschappen krijgen daarbij veel vrijheid van handelen, met bijbehorende bevoegdheden, om hun opdracht uit te voeren. Dat is nodig omdat  centrale aansturing veelal te veel tijd vergt en het behalen van de opdracht daarmee in gevaar komt. Daarnaast is het zo dat de mensen ter plekke het beste op de hoogte zijn van de situatie en juist zij de beste besluiten kunnen nemen. Niet alleen militairen hebben te maken met een omgeving die snel verandert en onvoorspelbaar is. Dat is een van de redenen waarom Mission Command ook buiten het leger toepasbaar is. Maar wat is die stijl dan en hoe kun je Mission Command in het bedrijfsleven en bij de overheid toepassen?

Mission Command voor een wereld die steeds sneller verandert

Mission Command biedt een oplossing voor drie vraagstukken waar veel organisaties op dit moment mee te maken hebben. Op de eerste plaats is dat de toename van het tempo waarin veranderingen op organisaties afkomen. Mission Command stelt een organisatie in staat sneller en effectiever te reageren op wat er gebeurt. Zoals een nieuwe concurrent die plotseling opdoemt, een klacht die zich razendsnel via social media verspreidt, een assortiment dat niet meer aanslaat bij de doelgroep, toenemende onrust in een stadsdeel vanwege drugsoverlast of een cybercrime aanval die de bedrijfsvoering dreigt plat te leggen. Een aantal voorbeelden van situaties waarin én snelheid én de juiste besluiten nemen nodig zijn om adequaat te reageren. Wat gisteren waar was, is vandaag al minder waar en morgen alweer achterhaald. Uitgebreid analyseren en doorwrochte plannen bedenken maken plaats voor direct acteren op de werkvloer op basis van een duidelijke doelstelling, experimenteren en bijstellen waar nodig.

Op de tweede plaats willen  nieuwe generaties werkenden een baan waarin zij verantwoordelijkheid krijgen. Met een klassieke, taakgerichte aansturing ga je deze nieuwe generatie niet voor je winnen. Zeker in een tijd van toenemende arbeidskrapte en economische hoogtij is het essentieel voor werkgevers daar op in te spelen.

Op de derde plaats: De behoefte aan ‘zingeving’ neemt toe. Naast geld verdienen en carrière maken groeit het verlangen om met het werk een zinvolle bijdrage te leveren. Mensen zijn op zoek naar organisaties met een missie die ertoe doet, die ze begrijpen en die ze willen omarmen. Daarnaast willen ze gewaardeerd en gerespecteerd worden in het team waarin ze werken. De vele uren die mensen dagelijks besteden aan het posten van berichtjes op social media en het liken van elkaars berichten is geen vervanging voor persoonlijke communicatie. Zowel privé als zakelijk is er een groeiende behoefte aan onderlinge cohesie, persoonlijk contact en waardering.

Mission Command in het bedrijfsleven en bij overheid; Wat en waarom?

Mission Command is geen theoretisch model maar een stijl die zijn waarde al vele jaren heeft bewezen en een oplossing biedt voor bovengenoemde ontwikkelingen. Deel een van het boek beschrijft wat Mission Command is, welke randvoorwaarden er zijn om de stijl in het bedrijfsleven en bij de overheid te kunnen doorvoeren en wat de cruciale succesfactoren zijn. Een van de succesfactoren spitst zich toe op het gedrag van de leider. Aan de hand van zes  gedragskenmerken van de Mission Command leider wordt beschreven  wat een Mission Command leider anders doet dan andere leiders.

Mission Command in het  bedrijfsleven en bij de overheid;  Hoe?

Hoe implementeer je Mission Command, hoe onderhoud je het en wat zijn daar goede voorbeelden van? Daarover gaat deel twee van het boek. In ieder hoofdstuk komt één van de belangrijkste karakteristieken van Mission Command aan de orde. Karakteristieken zoals het operationaliseren van een duidelijke toekomstrichting, het ontwikkelen van een succesvol team, het “two levels up” denken, het bouwen aan vertrouwen en de balans tussen sturing en zelforganisatie. Vijftien praktijkcases, zowel van het leger, bedrijven als  overheidsorganisaties, maken duidelijk hoe Misson Command succesvol kan worden toegepast. Vrijwel ieder hoofdstuk eindigt met een stappenplan waarmee je dit specifieke Mission Command onderwerp in de eigen organisatie kunt doorvoeren.

Het laatste hoofdstuk gaat over het doorbreken van bestaande patronen. Anderen leiden betekent immers dat je zelf bereid moet zijn alleen voorop te lopen op nieuwe, onbekende wegen. Angst en belemmerende overtuigingen van leiders en hun medewerkers zijn daarbij nogal eens spelbrekers om doelen te bereiken. Hoe daarmee om te gaan? Dit hoofdstuk eindigt met twee voorbeelden van leiders die het lef hadden het roer om te gooien en zo, met onconventionele oplossingen, hun doelen te bereiken.

Bestellen kan op deze pagina.