‘In een snel veranderende wereld moet defensie wendbaar zijn terwijl bureaucratie elk proces vertraagt’ aldus Gijs Tuinman in een interview met het FD deze week. In het verkiezingsprogramma van de BBB, waar Tuinman op plaats 3 van de kieslijst staat, ageert de partij tegen centralisatie binnen het leger. De uitvoerende eenheden zijn kleiner geworden, terwijl het bestuurlijke deel van defensie is uitgebreid, constateert de partij. De BBB wil dat bevoegdheden, budgetten en middelen weer terugkeren naar de operationele commandanten. Mart de Kruif ziet hier de pen van Tuinman in aldus het FD. ‘Gijs wil dat mensen zoveel mogelijk vrijheid krijgen. Ze dienen te weten wat en waarom iets moet gebeuren. Maar hoe het wordt gedaan, moeten mensen zelf bepalen’.

Ook in de civiele wereld hebben operationele afdelingen last van centralisatie. Centrale stafafdelingen bedenken oplossingen die het proces vertragen en niet aansluiten op de behoeften van werkvloer. Simpelweg omdat de stafafdelingen de problematiek van de werkvloer niet doorvoelen en begrijpen. Een paar voorbeelden die wij tegenkomen in de alledaagse praktijk. De afdeling logistiek van een ziekenhuis die een planningssysteem voor de OK bedenkt wat niet werkt (‘zucht…..hadden we die oude Excel sheets nog maar’). De HR afdeling die protocollen en formulieren voorschrijft om het ziekteverzuim terug te dringen tot grote ergernis van de operationele leidinggevenden die dat ervaren als administratieve ballast (en voorheen op hun eigen manier het verzuim succesvol aanpakten). De binnendienstmedewerker die alleen maar via, door Inkoop geselecteerde toeleveranciers waarmee een raamovereenkomst is afgesloten, een nieuwe muis voor de computer mag kopen. Uiteraard pas nadat de aanvraag voor het uitgeven van die € 35,- door de leidinggevende is goedgekeurd. Hoe ingewikkeld kun je het maken? Los van de bureaucratie, de inefficiency en de tijd die dat allemaal kost is het ook minachting van je operationeel leidinggevenden en medewerkers.

Gijs Tuinman wil Mission Command, hét handelsmerk van Defensie waar ze écht goed in zijn op missies, nu ook doorvoeren op de kazernes in Nederland. Bevoegdheden, budgetten en middelen decentraliseren waarmee de organisatie wendbaarder en effectiever wordt. Ook bedrijven in de burgermaatschappij, die te maken hebben met veel hectiek in de operatie, zouden dat moeten doen. Het helpt sneller in te spelen op de snel veranderende wereld om je heen maar geeft ook veel meer arbeidssatisfactie en voldoening op de werkvloer. In deze tijd van arbeidskrapte ook niet verkeerd.