2018 jaar van ontwikkeling

Relatiemanagement

2018 stond in het kader van ontwikkelen in de meest brede zin van het woord. Om onze klanten de juiste informatie te bieden op het juiste moment hebben we ons relatiemanagementsysteem zodanig ingericht dat onze relaties de juiste informatie op het juiste moment ontvangen. Zo zullen alle deelnemers aan de leiderschapsleergangen de komende jaren regelmatig worden uitgenodigd voor intervisiesessies om te sparren over het toepassen van Mission Command in de dagelijkse praktijk. Leidinggevenden mogen komend jaar een uitnodiging tegemoet zien voor deelname aan een battlefieldtour. Leren van de leiderschapsfouten en successen rondom de meidagen van 1940, de strijd om de Grebbeberg in Rhenen. De nieuwe werkwijze stelt ons ook in staat om branchegenoten met elkaar in contact te brengen om branchespecifieke leiderschapsproblematieken te bespreken. Met directeuren  gaan we een vervolg geven aan de dit jaar met succes opgestarte captainsdinner bijeenkomsten.

Publicaties en nieuwe klanten

Het afgelopenteamDe wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command jaar mochten we veel nieuwe klanten verwelkomen. Die vonden ons door mond op mond reclame maar ook via de vele blogs die we publiceerden en enthousiaste lezers van het boek ‘Niemand is belangrijker dan het team’ waarvan er inmiddels meer dan 7000 zijn verkocht.

Dit jaar verscheen als opvolger daarvan het boek Mission Command. Dit boek gaat over het toepassen van deze leiderschaps- en samenwerkingsstijl in het bedrijfsleven en bij de overheid met een leuke eerste recensie.

 

Leiderschapsleergang

De in 2017 ontwikkelde leiderschapsleergang werd voor de eerste keer in het voorjaar van 2018 uitgevoerd. Een intensief traject waarbij de deelnemers gedurende een half jaar in de praktijk werden begeleid in het doorvoeren van hun persoonlijke Mission Command projecten. ‘Persoonlijk leiderschap’, ‘teamleiderschap’ en ‘de leider en de omgeving’ zijn de drie thema’s in deze leergang. In het najaar vond een incompany leergang plaats en in januari 2019 start alweer de derde leiderschapsleergang met deelnemers van zeven verschillende organisaties.

Team Ontwikkelingsmonitor

Samen met het bedrijf Informed Decisions ontwikkelden we de Team Ontwikkelingsmonitor. Dit instrument stelt je als leidinggevende in staat om de voortgang van de ontwikkeling van jouw team te monitoren. Wat gaat goed en wat kan beter ten aanzien van de te realiseren ambitie, de samenwerking, de persoonlijke ontwikkeling en de leiderschapsstijl. je meet regelmatig de voortgang en de uitkomsten helpen je aan de juiste knoppen te draaien om het team op een hoger niveau te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018, een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. Op naar 2019 waarin we samen met onze klanten graag enthousiast aan de slag gaan om leiderschap te versterken en teams beter te maken.

Direct Contact met Mission Command

Otto van Wiggen

E[email protected]
M: +31 6 20 32 83 42
LLinkedIn

Paul Schmidt

E: [email protected]
M: +31 6 53 64 13 27
LLinkedIn

Adres

De Nieuwe Aanleg 12
7431BR Diepenveen

Kvk-nummer
87781565

+31 242 022 383
[email protected]

Bestel boek

Niemand is belangrijker dan het team -
Otto van Wiggen

niemand is belangrijker dan het team

Bestel boek

Mission
Command -
Paul Schmidt

De wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command