Team Ontwikkelingsmonitor:

Meten, monitoren en verbeteren van teamprestaties

Beter worden als team? De Mission Command Team OntwikkelingsMonitor is daarbij een fantastisch hulpmiddel. Een praktisch instrument om voortdurend en gericht te werken aan de ontwikkeling van het team én het individu. Periodiek meet je de voortgang van de ontwikkeling van het team en bepaal je de volgende stappen. De team Ontwikkelingsmonitor is ontwikkeld door Mission Command in samenwerking met onze partner Informed Decisions, specialist op het gebied van performancemanagement.

 

 

 

 

 

 

 

Welke teamaspecten worden gemeten?

De Team Ontwikkelingsmonitor meet de huidige situatie, de ambitie van het team en haar leidinggevende(n) én de progressie die het team maakt. De hoofdonderwerpen die in kaart worden gebracht zijn:

Mission

Zijn er heldere gemeenschappelijke doelen? Begrijpt eenieder de doelstellingen en het belang om deze te realiseren? Is daar enthousiasme voor en zijn deze doorvertaald tot op het niveau van de individuele medewerker? Hoe wordt de voortgang bewaakt en welke vrijheid van handelen hebben medewerkers om hun doelen te realiseren?

Command

Wat is de kwaliteit van het (team)leiderschap? Staat het teambelang centraal, inspireert de leidinggevende zijn/haar mensen en kunnen medewerkers vertrouwen op de professionaliteit van de leidinggevende. Is de leidinggevende een voorbeeld voor het team?

Wat is de mate van professionaliteit van de medewerkers qua kennis, vaardigheden en gedrag? Is er voldoende ruimte voor de ontwikkeling van het team en van het individu? Is er een cultuur waarin iedereen zijn mening durft te geven?

Team

Hoe is de werksfeer binnen het team en gaat het teambelang boven het individuele belang? Hoe groot is het onderlinge vertrouwen (de basis van een succesvol team). Wordt waardering voor elkaar uitgesproken en spreken de leidinggevende en de teamleden elkaar aan op niet gewenst gedrag? Is de rolverdeling helder en kunnen de mensen elkaars taken overnemen indien nodig? Wordt er open en direct gecommuniceerd? Zijn er effectieve overlegstructuren met het team en met het individu? Hoe gaat het team om met vernieuwing en verandering?

Wat meet de Team Ontwikkelingsmonitor nog meer?

De systematiek is in staat om, op basis van de antwoorden van alle respondenten, aan te geven:

  • Of de ambitie die wordt aangegeven door iedereen wordt gedeeld, of die in lijn ligt met de ambitie van het management en of de ambitie haalbaar is.
  • Welke inspanning het kost de ambitie te realiseren en welke leidinggevenden en medewerkers daar een bijdrage aan kunnen leveren.
  • Of er voldoende capaciteit is om de gewenste verbeteringen door te voeren.
  • Wat de verschillen in beleving en professionaliteit zijn tussen de leidinggevenden en de medewerkers, tussen de leidinggevenden onderling en de medewerkers onderling en tussen de verschillende teams en locaties/vestigingen. De diversiteit in niveaus biedt een uitstekend inzicht in de ontwikkeling van alle teams in de organisatie.

Door regelmatig te meten kun je goed volgen wat de progressie is van de teamontwikkeling en of je op koers zit om de gestelde doelen voor het team te behalen.

Naast het team dashboard is er voor iedere medewerker ook een persoonlijke dashboard. Het persoonlijke dashboard geeft onder andere aan welke collega’s, op basis van hun sterke punten, anderen kunnen helpen zich verder te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Persoonlijke dashboards helpen de leidinggevende de juiste coaching te geven en de medewerker de juiste prioriteiten te stellen. Af te spreken acties kun je online vastleggen en volgen.

De Team Ontwikkelingsmonitor is geschikt voor organisaties die voortdurend en gestructureerd willen investeren in de ontwikkeling van teams en individuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct Contact met Mission Command

Otto van Wiggen

E[email protected]
M: +31 6 20 32 83 42
LLinkedIn

Paul Schmidt

E: [email protected]
M: +31 6 53 64 13 27
LLinkedIn

Adres

De Nieuwe Aanleg 12
7431BR Diepenveen

Kvk-nummer
87781565

+31 242 022 383
[email protected]

Bestel boek

Niemand is belangrijker dan het team -
Otto van Wiggen

niemand is belangrijker dan het team

Bestel boek

Mission
Command -
Paul Schmidt

De wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command