De eerste open Leiderschapsleergang van 2018 is in juli afgerond. In vier sessies, verspreid over zes maanden stonden vier thema’s centraal:

  • Mission Command leiderschap.
  • De leider als persoon.
  • De leider als teamleider.
  • De leider en zijn/haar omgeving.

Tussen de sessies door zijn de deelnemers met op hun organisatie afgestemde projecten in hun eigen team aan de slag gegaan. Daarbij werden ze begeleid door een mentor (één van de drie trainers).

Terugkijkend op deze leiderschapsleergang zijn de deelnemers enthousiast. Op de eerste plaats vanwege het positieve klimaat voor intervisie met andere leidinggevenden die uit allerlei verschillende branches kwamen. Op de tweede plaats vanwege de vorderingen die de deelnemers met hun projecten op hun eigen werkplek hebben gemaakt. En op de derde plaats door de diverse ervaringsleeroefeningen waarbij je aan den lijve ondervond wat de essentie van leiderschap nu eigenlijk is. Spannend, confronterend en leerzaam.

‘De trainers zijn erin geslaagd een veilige omgeving te creëren, waardoor het niet moeilijk was om over de drempel te stappen en nieuwe dingen te gaan doen’ aldus Arend, manager van een brancheorganisatie. Al tijdens de eerste sessie ontstond er een vertrouwensband waarbij de deelnemers inzicht kregen in elkaars persoonlijke en zakelijke problematieken.  In de tweede sessie werd dat verder uitgebouwd nadat uitvoerig op het gedrag en de drijfveren van ieder individu werd ingegaan. Inzicht in anderen start immers met inzicht in jezelf. Dit onderlinge vertrouwen resulteerde in het pro-actief meedenken met elkaar over de persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten van de eigen werksituaties. Ook Wendy, die in het dagelijkse leven leiding geeft aan een kinderdagverblijf, is overtuigd geraakt van deze interactie met haar collega deelnemers. ‘De intervisie met mijn medecursisten heeft me sterker gemaakt. Ik heb meer richting gekregen hoe ik leiding wil geven.’

Naast een veilige en respectvolle omgeving, is het belangrijk dat de deelnemers als groep aan elkaar gehecht raken en bereid zijn tot zelfkritiek. Juist omdat de Leiderschapsleergang uit meerdere sessies bestond, met een tussenruimte van 5-6 weken tussen de verschillende sessies ontstond er een sterke groepsband. Sandra, als directeur verantwoordelijk voor een middelgrote gemeente, vult haar daarbij aan.  ‘Door de inbreng van je collega’s in de Leiderschapsleergang krijg je zicht op je eigen situatie. Niet door met oplossingen te komen, maar door te luisteren, te analyseren en vooral door te vragen. De hulp van de andere deelnemers is voor vragen over persoonlijk functioneren een grote meerwaarde.’

Mensen die jou op je werkplek een spiegel kunnen voorhouden zijn dun gezaaid. Vaak is het eenzaam aan de top en is het in je eigen werksituatie als leidinggevende lastig om over je persoonlijke dilemma’s te praten. Christina: ‘In de Open Leiderschapsleergang kon ik bespreken waar ik twijfels over heb. Door de vragen van mijn collega deelnemers kan ik toetsen of mijn aanpak van bepaalde situaties wel zo goed is. De leiderschapsleergang bood een omgeving waarin ik deze vragen kon stellen zonder het etiket van onvermogen te krijgen opgeplakt. Ik ben beter in staat om leiding te geven aan mezelf en mijn team. Ik ben duidelijker en geef aandacht aan wat er toe doet en geef minder aandacht aan aandachtvragers en belangrijkdoeners.’

Zes maanden intensief bezig zijn met je eigen ontwikkeling als leidinggevende. Maar ook concrete stappen zetten op de werkvloer. Voor de deelnemers maar ook voor de trainers een leerzaam en enerverend traject.