Vorige week was ik dagvoorzitter bij een bijeenkomst van ONL (Ondernemend Nederland), regio Gelderland. ONL is een actieve ondernemersclub die zich onder andere sterk maakt voor het slopen van de groei barrières in Nederland. Gastspreker was Kees de Jong. Een succesvol ondernemer die maar liefst twee startups liet uitgroeien tot grote succesvolle bedrijven. Op inspirerende wijze vertelde hij zijn ondernemersverhaal, de succesfactoren en een aantal praktische handvatten. Bij deze een aantal lessons learned.

Belangrijkste groeifactoren

De toehoorders dachten aan zaken als “innovatie” en “goede plannen maken” echter de ervaringen van Kees zijn anders. De belangrijkste groeifactoren op een rij:

Mate van ambitie

Wanneer je een échte ambitie en wens hebt om iets te bereiken dan ga je daar naar handelen. Bijvoorbeeld de wens om een markt te veranderen, om klanten sneller van betere producten te voorzien, om internationaal te opereren, om iets bijzonders neer te zetten met jou bedrijf. Wanneer de ambitie duidelijk is ga je vanzelf nadenken over wat nodig is om die ambitie te realiseren. Vervolgens ga je concretiseren. “Wat voor mensen heb ik dan nodig, hoeveel telefoontjes moeten we dan plegen om hoeveel opdrachten binnen te halen, wat moeten we dan doen om op tijd te leveren, et cetera. Omzet en winst volgen vanzelf, het start met…..ambitie!

Mate waarin medewerkers de doelen begrijpen

Het is belangrijk dat alle medewerkers snappen WAT je wilt bereiken en WAAROM je dat wilt. Wanneer ze de hogere doelen begrijpen dan doen ze vanzelf de juiste dingen. Wanneer je alleen maar de telefoon opneemt of je taken uitvoert zonder te snappen waar dat allemaal toe moet leiden belemmert dat de groei. Betrokkenheid van mensen die begrijpen waar jouw bedrijf voor wil gaan leidt tot het nemen van de juiste besluiten op ieder niveau.

Beleving en plezier

Mensen moeten het naar hun zin hebben. Lol hebben in hun werk. Plezier kunnen maken. Maandelijks “feedbacksessies” houden met alle medewerkers draagt bij aan plezier en betrokkenheid. Neem jou mensen mee in waar je mee bezig bent. luister naar de feedback die je krijgt over zaken die goed gaan en beter moeten.

Focus op de klant

Richt al jouw activiteiten op de klant. Bespreek in vergaderingen alleen zaken die wat opleveren voor de klant. Onderwerpen als “systemen” en andere interne zaken horen niet op een vergadering thuis. Die worden gewoon geregeld door de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Handvatten

Een aantal handvatten die de revue passeerden:

Fase tot 20 man

In het begin doe je alles zelf. Kwaliteitscontrole, mensen aannemen, verkopen en ga maar door. Wanneer je groeit kun je of iemand aannemen of het zelf blijven doen omdat dat geld bespaart en je nog weinig vet op de botten hebt. Erg hard werken en soms vraag je je dan wel een af: “Is groei eigenlijk wel leuk?” Realiseer je dan dat je een nieuwe fase ingaat die meer ruimte schept.

Fase vanaf 50 man

Nu krijg je ruimte om te investeren en zelf minder operationeel bezig te zijn. Als ondernemer ga je je richten op de buitenwereld en minder op allerlei interne zaken. De valkuil tijdens de groei is dat je gaat helpen omdat het zo druk is. En voordat je het weet ben je weer bezig met allerlei operationele zaken die je weghouden van de buitenwereld en jouw groei belemmeren.

Cashflow

Snelle groei kan tot een faillissement leiden omdat groei altijd ten koste gaat van cashflow. Zorg dus dat je voldoende liquiditeit hebt om de groei te financieren.

Mentor

Zoek een mentor die als ondernemer al eens heeft meegemaakt wat jij nu mee maakt. Ga niet zelf het wiel uitvinden dat al vele malen is uitgevonden. Een mentor kan je behoeden voor fouten die anderen al vele malen hebben gemaakt en jou bespaard kunnen blijven.

Meer weten over groeien? Lees dan het boek over groeien of bezoek de volgende Groei Master Class. Wil je actief invloed uitoefenen en meewerken aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in Nederland. Wordt dan lid van ONL.