Op 8 juni van dit jaar nam kolonel Elanor Boekholt–O’Sullivan als eerste vrouw en niet-vlieger het commando over de Vliegbasis Eindhoven over. Ongebruikelijk binnen de Luchtmacht en aanleiding voor vragen vanuit de media. ‘Hoe kun je nu commandant zijn van een vliegbasis als je zelf geen vlieger bent?’. Boekholt-O’Sullivan had daar een simpel antwoord op. ‘Ik heb weliswaar geen vliegbrevet maar op deze vliegbasis zijn er voldoende personen die daar wel over beschikken’. Een antwoord waarmee zij aangaf dat het niet om haar maar om de eenheid gaat waarvan zij nu commandant is.

Boekholt-O’Sullivan kreeg als nieuwe commandant van de Vliegbasis Eindhoven geen gemakkelijke start. Sinds 2009 waren er geruchten over misstanden op de Vliegbasis. Misstanden die door een klokkenluider naar buiten waren gebracht onder andere over inbreuken op de vliegveiligheid. De klokkenluider werd geschorst en eind vorig jaar weer gerehabiliteerd, maar de geruchten van misstanden bleven bestaan. Naast gesjoemel met declaraties waren er geruchten over alcoholmisbruik onder de vliegers. Ook zouden er trainingsvluchten voor privé-doeleinden zijn gebruikt. De vermeende misstanden trokken ook de aandacht van de politiek. De aanhoudende geruchten waren voor SP-kamerlid Jasper van Dijk reden om de positie van de Minister ter discussie te stellen. Minister Hennis–Plasschaert had immers in eerdere instantie aangegeven dat er ‘schoon schip was gemaakt’.

Geen eenvoudige opgave dus voor een nieuwe commandant. Veel leidinggevenden die met dergelijke media- en politiek beladen incidenten worden geconfronteerd kiezen voor de veilige weg. Volgens het adagium ’als je geschoren wordt moet je stilzitten’bukken zij in de hoop dat de commotie snel over is. Bang voor hun eigen positie. Boekholt-O’Sullivan besloot deze ongeschreven gedragsregel naast zich neer te leggen en nam zelf het initiatief om duidelijkheid te scheppen. Zo liet zij zich het afgelopen weekend door een regionaal dagblad interviewen en was zij te gast bij een programma van Omroep Brabant. Met een duidelijk verhaal gaf zij niet alleen aan waar Defensie en de Vliegbasis Eindhoven voor staan (“Als het leger niet meer integer is hebben we een serieuze uitdaging”), maar ging zij inhoudelijk in op het Onderzoeksrapport en nuanceerde daarmee de geruchten. Daarnaast gaf zij aan welke stappen zij sinds haar aantreden als commandant had genomen. Het Onderzoeksrapport, inmiddels in het bezit van de Minister van Defensie, wijst uit dat acht van de tien meldingen betreffende gesjoemel met declaraties niet zijn bewezen. Voor het vermeende drankmisbruik door piloten bleek geen grond te zijn. Wel besloot Boekholt-O’Sullivan afscheid te nemen van twee van haar ondercommandanten. Zonder daar in het TV programma inhoudelijk op in te willen gaf zij aan dat de reden daarvoor gelegen was in te grote verschillen van opvatting tussen haar en deze ondercommandanten.

Met haar pro-actieve en doortastende optreden is kolonel Boekholt-O’Sullivan als commandant vóór haar mensen en haar eenheid gaan staan. Daarbij heeft zij haar eigenbelang ondergeschikt gemaakt aan het belang van haar eenheid en de organisatie. Door dit optreden is de ernst van de vermeende strafbare feiten voor de buitenwereld, op basis van een onderzoek, transparant gemaakt. Daarnaast heeft zij door het treffen van structurele maatregelen het ‘command-climate’ binnen de Vliegbasis Eindhoven blijvend veranderd. Door duidelijkheid te scheppen over de toedracht en omvang van de vermeende misstanden heeft zij een belangrijke stap gezet om een langdurig slepend probleem uit de wereld te helpen. Daarmee heeft zij gelijk een grote stap gezet in het terugwinnen van vertrouwen en respect. Als leidinggevende wordt je uiteindelijke niet beoordeeld op wat er in je CV staat maar op wat je doet.