Het krijgen van een management functie wordt vaak als een promotie gezien. We krijgen meer invloed, meer verantwoordelijkheden en een hoger salaris. Maar niet iedereen is geschikt om manager te worden. Vaak blonken de managers in hun vorige functie uit als vakman en worden ze mede door hun harde werken gepromoveerd tot leidinggevende. Vakman zijn op jouw vakgebied, goed zijn in jouw werk, is echter iets anders dan een team aansturen. Daarvoor zijn andere vaardigheden vereist.

Veel leidinggevenden komen er al snel achter dat er minder leuke consequenties aan hun nieuwe functie zijn verbonden. Je bent als manager veel tijd bezig met vergaderingen, administratie, medewerkersproblematieken en allerlei andere rompslomp. Daarnaast is de interactie met je omgeving ineens veranderd. Dat geldt helemaal voor leidinggevenden die uit de organisatie zelf komen en daar omhoog zijn geklommen. Zij voelen dat ze niet meer één van hen zijn. Ze vinden het lastig om hun collega’s aan te moeten sturen en vooral aan te spreken. Dat geeft niet alleen een gevoel van onzekerheid maar ook van eenzaamheid.

Tijdens onze trainingen komen wij veel managers tegen die zich niet goed gerealiseerd hebben waar ze aan zijn begonnen. Leidinggevenden die het vermogen missen om zich in de schoenen van een ander te verplaatsen, de overtuiging missen en geen verbinding kunnen maken. Ook vinden ze de interactie met hun medewerkers lastig. Vooral als die niet direct enthousiast en zelfs sceptisch reageren.

Als leiderschap voor een manager een opgave is geworden, is het niet langer alleen een last voor de leidinggevende zelf maar gaat het ook ten koste van de medewerkers en het team als geheel. Een leidinggevende moet de fundamentele behoefte voelen om van dienst te willen zijn. Om te handelen, te verbinden en te sturen. Niet alleen door empathie met oprechte belangstelling en gevoel van verantwoordelijkheid voor medewerkers te demonstreren, maar ook door de opdracht centraal te stellen. En dat gaat alleen werken als de leidinggevende het belang van medewerkers en het team voorop stelt.

Iedereen die de ambitie heeft om manager te worden, of daarvoor gevraagd wordt, moet zich bedenken dat het functioneren als leidinggevende alleen gaat werken als hij/zij dienend aan mensen en aan de opdracht wil zijn. Bespaar je zelf de moeite als je van jezelf weet dat je geen teamspeler bent of geen interesse hebt in het intermenselijk contact met je medewerkers. Om te weten wat er speelt moet je benaderbaar en aanwezig willen zijn. Een dienende leider is bereid om naar de vele verhalen en kritische noten maar ook de voorstellen en de goede ideeën van zijn/haar medewerkers te luisteren. Bespaar jezelf ook de moeite als je het moeilijk vindt om de minder populaire beslissingen te nemen en eigenlijk het liefst iedereen te vriend wilt houden. Als manager kun je alleen dienend aan het hele team en de opdracht zijn als je er niet voor terugdeinst om besluiten te nemen en je medewerkers aan te spreken op gedrag en resultaat.

Potentiële managers bewijzen zichzelf en hun toekomstige medewerkers en teams een dienst als ze deze vragen vooraf stellen en positief beantwoorden. Bedrijven en organisaties dragen daaraan bij door deze vragen centraal te stellen bij de sollicitatie gesprekken en te verwerken in hun profielschetsen voor toekomstige leidinggevenden.