Het is de uitdaging van iedere leidinggevende. Hoe blijf je loyaal naar jouw directe leidinggevende en kom je toch op voor de mensen uit jouw team? Een spagaat omdat de belangen vaak tegenstrijdig zijn.

Dit overkwam ook de nieuwe commandant van het Korps Mariniers, generaal Jeff Mac Mootry toen hij eind vorig jaar met een lastige erfenis werd opgezadeld: de verhuizing van de kazerne van het Korps Mariniers in Doorn naar een nieuwe locatie in Vlissingen. Een besluit dat al in 2012 was genomen door de toenmalige Minister van Defensie Hillen. Een besluit overigens dat zonder tegengas door de toenmalige commandant Zeestrijdkrachten, Vice-Admiraal Borsboom, en toenmalig commandant Korps Mariniers, generaal Oppelaar, werd geaccepteerd. De voorgenomen verhuizing heeft inmiddels tot een verhoogde uitstroom van mariniers geleid. Veel mariniers willen niet verhuizen naar Zeeland en hebben geen zin in een weekend-huwelijk zover van hun gezinnen verwijderd. Het is voor generaal Mac Mootry reden geweest op te roepen om de beslissing tot verhuizen te heroverwegen.

Zijn oproep is opmerkelijk. Militairen worden namelijk niet geacht zich openlijk met politieke beslissingen te bemoeien. Veel leidinggevenden bij Defensie kiezen in dit soort gevallen voor de veilige weg. Bang om hun meerderen tegen de haren in te strijken en voor de gevolgen die dit mogelijk voor hun carrière kan hebben. Vandaag lichtte Mac Mootry in de Tweede Kamer zijn bezwaren tegen de voorgenomen verhuizing toe. Mac Mootry gaf aan dat een bovenmatige uitstroom in combinatie met een wervingsprobleem voor hem als commandant een nachtmerriescenario inhoudt. Hij wees daarnaast op de voordelen van het blijven in de bestaande kazerne in Doorn dat centraal in Nederland ligt. Zo heeft de gemeente niet alleen gebieden aangewezen om de bestaande kazerne uit te breiden, maar bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van deze kazerne oefenterreinen waar ook met zwaar materieel mag worden geoefend. Daarnaast zitten de eenheden van de landmacht, waarmee vaak wordt samengewerkt, veel dichter in de buurt.

Zijn pleidooi van vandaag in de Tweede Kamer leverde hem ook cynische kritiek op van voormalig Defensie-minister Hillen. Die zegt niets te snappen van Mac Mootry’s houding. ‘Dit is een generaal die zijn mensen als voorbeeld geeft dat je moet tegenspreken als er een bevel van hogerhand komt. Benieuwd of hij dat te velde ook zo doet’.

Wat de uitkomst van dit geschil ook gaat worden, geconstateerd kan worden dat Mac Mootry als commandant leiderschap heeft laten zien door zijn verantwoording te nemen en voor zijn eenheid en zijn mensen op te komen. Daarbij heeft hij zijn eigenbelang ondergeschikt gemaakt aan het belang van zijn Korps.