In de dynamische wereld van leiderschap is het cruciaal om een duidelijke richting aan te geven. In een recent interview met Nancy ter Avest – Schotmeijer, senior Projectleider bij Medisch Spectrum Twente (MST), delen we inzichten over het belang van een Commanders Intent en het leiden van teams.

Richting geven en duidelijkheid creëren door een Commanders Intent

Het creëren van een heldere missie en visie is de eerste stap voor een leidinggevende. Dit schept niet alleen duidelijkheid, maar bundelt ook energie en inspireert medewerkers. In de militaire wereld wordt die richting voor de kortere termijn vervolgens vertaald in een operatieplan en uiteindelijk concrete acties. Een belangrijk hulpmiddel bij het vertalen van de missie en visie naar een concreet operatieplan is het formuleren van een zogenaamd Commanders Intent. In dat intent geeft een commandant ondubbelzinnig, in een korte, krachtige en persoonlijke uitdrukking weer wat het doel is (purpose), op welke wijze hij dit denkt te bereiken (method) en wat het gewenste resultaat (endstate) van de opdracht is.

Een goed begrip van het Commanders Intent geeft richting aan de besluitvorming op alle niveaus en stimuleert zowel initiatief als snelheid van handelen. Een goed Commanders Intent en een goed begrip daarvan zijn randvoorwaardelijk voor een succesvolle uitvoering van Mission Command.

Veel organisaties worstelen met het definiëren van een duidelijke richting, wat kan leiden tot gebrek aan synchronisatie en energiebundeling op verschillende niveaus. Het geven van richting en het formuleren van een Commanders Intent is volgens het gedachtegoed Mission Command daarom een integraal onderdeel van effectief leiderschap.

Het Commanders Intent in de praktijk

Als senior Projectleider bij het MST nam Nancy ter Avest-Schotmeijer deel aan de Open Leergang Mission Command Leiderschap. Ze koos voor deze stap om haar team effectiever te maken en meer in samenhang te brengen. ‘Sinds 2020 ben ik senior Projectleider van het projectbureau van MST. Een team van 11 projectleiders en adviseurs. Ik heb voor deze functie gekozen omdat ik het leuk vind om in de turbulentie van veranderingen mee te mogen denken. Ik heb besloten aan de Open Leergang deel te nemen om tools te krijgen om mijn team effectiever te maken, maar ook om meer samenhang in de groep projectleiders te brengen. Daarnaast wilde ik investeren in mijn persoonlijke effectiviteit omdat ik vind dat ik een voorbeeldrol heb’. Geïnspireerd door de militaire benadering, besloot ze een Commanders Intent voor en met haar team op te stellen als persoonlijk project.

‘Tijdens de Open Leergang word je uitgedaagd om een individueel project te benoemen waar je tussen de modules door met steun van de trainers aan gaat werken. De theorie achter het Commanders Intent in relatie tot de militaire voorbeelden inspireerde mij zo dat ik besloot om een Commanders Intent voor het projectbureau op te gaan opstellen voor en samen met mijn collega’s’.

Met behulp van het Mission Command-stappenplan uit het boek ‘Mission Command’ van Paul Schmidt en met input van haar collega’s formuleerde Nancy een heldere Commanders Intent. De uitdaging lag in het definiëren van een duidelijke ‘endstate’. Gesprekken met individuele teamleden en samenwerking met haar leidinggevende resulteerden in een definitieve verwoording.

Een essentiële uitdaging voor Nancy was hoe het Commanders Intent levendig te houden binnen haar team op de lange termijn. Creatieve oplossingen, zoals quotes op koffiemokken en elektronische handtekeningen met quotes uit de Commanders Intent, werden geïmplementeerd om het commitment te benadrukken. ‘Ook hangt het Commanders Intent groot op de gang van onze afdeling. Het is erg zichtbaar voor iedereen, zowel van binnen als buiten het team.’

Conclusie

Een Commanders Intent is niet alleen een militaire term, maar een waardevol instrument voor effectief leiderschap in elke organisatie. Het geeft niet alleen richting, maar versterkt ook het commitment en de samenhang binnen teams. Leiders zoals Nancy ter Avest-Schotmeijer tonen aan dat het formuleren en toepassen van een Commanders Intent een krachtige strategie is voor succesvol leiderschap.