Dat de millennials (generatie (Y) vanaf jaren 90 tot nu) echt anders in elkaar steken dan de voorgaande generatie (X) zal iedereen het over eens zijn. Dat betekent wat voor het leidinggeven aan millennials. De babyboomers en de generatie X schilderen de nieuwe generatie af als lui, gemakzuchtig en niet loyaal. Ongeduldig en voordat je het weet zijn ze op weg naar de volgende job. Maar ze zien ze ook als slim, handig met nieuwe technologieën en ambitieus. Hoe geef je nu leiding aan deze nieuwe generatie? Een korte analyse en vervolgens wat aanbevelingen.

Meningen vanuit de pedagogische hoek over leidinggeven aan millennials

Professionals uit de kinderopvang, de basisschool en de middelbare school doen waarnemingen die aardig in elkaars verlengde liggen. Ze constateren dat naast Internet en social media ook ouders een opvallende rol spelen die invloed heeft op het gedrag van de (nieuwe) millennials.

Onlangs was ik met 23 pedagogisch medewerkers in gesprek die dagelijks kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar opvangen. In de kinderopvang, de peutergroep en de BSO (buitenschoolse opvang). Het ging over toenemende werkdruk veroorzaakt door veranderend gedrag van kinderen. ‘Ze kunnen veel minder dan vroeger’ en ‘ouders verwachten van ons dat wij hun kinderen wel opvoeden’ was een gedeelde mening van deze professionals. ‘We moeten ze tegenwoordig leren hoe ze hun jas aan en uit moeten trekken en omgangsvormen bijbrengen in het spelen met andere kinderen. Vaker optreden bij ongewenst gedrag omdat dit thuis niet meer gebeurd. Kinderen zijn niet meer gewend om thuis “nee” te horen. De ouders werken vaak beiden en leggen opvoedingsverantwoordelijkheden bij ons neer.’

Dat beeld wordt bevestigd in een uitgebreid gesprek over leidinggeven aan millennials met een directeur van een basisschool. ‘Ouders verwachten inderdaad dat hun kinderen op school een groot deel van hun opvoeding genieten. Daarnaast geniet de onderwijzer minder vertrouwen en respect dan vroeger. Wanneer je een kind aanspreekt op gedrag heb je regelmatig een boze ouder over de vloer en moet je je als onderwijzer verdedigen. Voor het verlaten van de basisschool zijn er veel discussies met ouders die het oneens zijn met ons VMBO/HAVO of VWO advies. Omdat ze vinden dat we als school de capaciteiten van hun kind te laag inschatten.’

Leraren uit het middelbaar onderwijs herkennen de geschetste trend. Discussies met ouders over te lage cijfers, over nablijven vanwege ongewenst gedrag en het oneens zijn met het studieadvies na de brugklas zijn aan de orde van de dag. Daarnaast constateren de leraren een verslaving aan social media. Wanneer er op het einde van de les 10 minuten “eigen tijd” is ingeruimd praten leerlingen zelden met elkaar. Maar checken ze hun FB en Instagram berichten.

Hoe kijken professionals aan tegen de Millennium generatie?

Internetondernemer Danny Mekic, zelf een Millennial, schrijft in Intermediar: ‘De Y-generatie is loyaal, maar naar zichzelf toe, dus minder loyaal naar anderen. Ik denk dat je daardoor gelukkiger mensen krijgt die vaker dat doen waarvoor ze passie hebben en daardoor gemakkelijker een hoger niveau zullen bereiken. Het is dus niet zo dat ze minder loyaal zijn. Het is niet dat we ertoe neigen keuzes uit te stellen, we maken ze alleen minder snel. De jongere generatie wordt geconfronteerd met meer vrijheid, je kunt veel keuzes maken en hebt tegelijk minder ruimte om fouten te maken. Dan kan er keuzeverlamming ontstaan. Dat is het probleem van de Y-generatie.’

Henk Fraser, trainer van Vitesse, beschrijft in Voetbal International de nieuwe generatie als “zacht”. ‘Figuren die barsten van het talent maar tekort komen op mentaliteit.’

Simon Sinek bevestigt de constatering uit het onderwijs dat millennials thuis wijsgemaakt wordt dat ze alles kunnen bereiken wat ze maar willen. Dat ouders scholen manipuleren om betere schoolresultaten te realiseren voor hun kind. Uiteindelijk leidt deze opvoeding tot kinderen met weinig zelfvertrouwen omdat blijkt dat de échte wereld toch wat anders in elkaar steekt. Hij beweert verder dat de social media verslaving van millennials zodanig zwaar is dat de effecten ervan deels dezelfde zijn als van een verslaving aan drugs of alcohol namelijk: het verwoest relaties. Het ontbreekt ze daardoor ook aan social skills. Ze willen impact hebben op de wereld en verwachten dat dit met een druk op de knop geregeld is. Maar dat werkt niet zo. Ze hebben geen geduld. Op humoristische en duidelijke wijze schets hij deze generatie in onderstaand filmpje.

Hoe moet je dan leidinggeven aan millennials?

Vooral de veertig plussers die leidinggeven aan millennials hebben een uitdaging. Veroordeel millennials niet want ze zijn niet lui en gemakzuchtig. Maar wel anders. Benut hun creativiteit en adaptievermogen aan nieuwe ontwikkelingen en technologieën want dat hebben de veertig plussers zelf veel minder in hun genen zitten. Respecteer hun loyaliteit maar coach en train ze op het socialisen binnen jouw onderneming omdat elkaar kennen de basis is voor goed teamwork. Zorg voor een gemeenschappelijke ambitie die verder gaat dan ‘geld verdienen’ en ‘groei’. Betrek ze in het formuleren van die ambitie want millennials zijn ambitieus, creatief en idealistisch(er). Leer ze geduld te hebben en accepteer dat ze na een aantal jaren weer een andere job zullen zoeken. Het zijn immers geen mensen die, zoals de babyboom generatie en (deels) de generatie X, zitten te wachten op een veertigjarige carrière bij één bedrijf met veilige arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen. En last but not least: Ban de mobiele telefoons uit ieder overleg en/of gesprek dat je houdt waardoor échte communicatie weer de ruimte krijgt. Daardoor worden het overleg en de collega’s weer belangrijker dan de mail, de app of de likes op FB en Instagram. Dat laatste geldt inmiddels voor alle generaties inclusief mijzelf dus laat ik daar zelf maar eens mee beginnen.

Leidinggeven aan millennials ook voor jou een uitdaging? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.