Mission Command en het NCSC

Een van de grote uitdagingen die we als overheid en bedrijfsleven in Nederland hebben is ons te wapenen tegen digitale risico’s. Je leest er nagenoeg dagelijks over en het raakt veel mensen en organisaties. Het online stelen van geld, het beïnvloeden van verkiezingen, stelen van bedrijfsinformatie, platleggen van bedrijfsvoeringsystemen, we lezen het met regelmaat in de krant.

​Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) ondersteunt de rijksoverheid en organisaties die vitale diensten leveren in Nederland in het vergroten van hun cybersecurity. David Willems is hoofd van het Fusion centrum, het informatieknooppunt van het NCSC. We kennen David van de Mission Command leiderschapsleergang. Een gedreven leidinggevende die Mission Command als leiderschaps- en samenwerkingsstijl doorvoert in zijn team. Waarom en hoe hij dat doet komt aan de orde in deze blog.

Waarom voer jij Mission Command door in jouw organisatie?

‘In mijn team werk ik met hoogopgeleide en gemotiveerde mensen die ik niet dagelijks hoef te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Daarnaast nemen ze initiatieven wanneer dat nodig is, zijn ze goed in staat om problemen te signaleren en daar ook bijpassende oplossingen voor te bedenken. Die eigenschappen tezamen maken mijn mensen tot echte professionals. Het werken met professionals is naar mijn mening overigens wel een vereiste om Misson Command door te kunnen voeren.

Wat zijn voor jou de randvoorwaarden om Mission Command te kunnen doorvoeren?

Dat laat zich samenvatten in één woord: vertrouwen. Op de eerste plaats bedoel ik daarmee het vertrouwen in de leidinggevende. Je krijgt immers als professional veel ruimte om je eigen oplossingen te bedenken. Maar wanneer je een leidinggevende hebt die je continu overruled werkt het niet. Ook niet wanneer je een cultuur hebt van ‘fouten maken mag niet’. Dan ga je als professional op veilig spelen en blijven initiatieven en oplossingen achterwege. Maar juist ook onderling vertrouwen. Je loopt als professional ook regelmatig tegen zaken aan waar je de expertise van je collega’s voor nodig hebt. De bereidheid om elkaar te helpen waar nodig moet er dan wel zijn natuurlijk.

Hoe heb jij Mission Command in jouw dagelijks praktijk toegepast?

In de eerste plaats heb ik de strategie van het NCSC doorvertaald naar hele concrete doelen zodat iedereen weet wat we willen bereiken en wie daarvoor verantwoordelijk is. In de tweede plaats is dat het geven van veel vrijheid en vertrouwen in het bedenken van eigen oplossingen voor de dagelijkse issues en vraagstukken waar mijn mensen mee te maken hebben. In de derde plaats zie ik het als mijn rol om mijn teamleden te faciliteren in het opdoen van die kennis en vaardigheden die nodig zijn om Nederland digitaal veiliger te maken. Doordat mijn mensen op deze wijze de dagelijkse vraagstukken beetpakken en oplossen geeft mij dat de ruimte om voldoende aandacht te geven aan de toekomst, aan de vraag waar het naar toe moet met het Fusion centrum de komende jaren.

Wat heb je voor jezelf meegenomen vanuit de Mission Command leiderschapsleergang?

De ‘vijf kenmerken van een succesvol team’ helpen mij om mijn team nog sterker te maken. Daar gaan we binnenkort als team mee aan de gang. Naast het two levels up denken heb ik ook geleerd dat ‘two levels down denken’ belangrijk is. Oftewel: begrijpen en doorvoelen wat er in het team speelt. Daarnaast heb ik veel geleerd van al die andere deelnemers in de leergang. De verschillende branches met hun eigen problematieken, de verschillende rollen van de deelnemende leidinggevenden en de wijze waarop zij leidinggeven hebben mijn kennis tevens verrijkt.

Direct Contact met Mission Command

Otto van Wiggen

E[email protected]
M: +31 6 20 32 83 42
LLinkedIn

Paul Schmidt

E: [email protected]
M: +31 6 53 64 13 27
LLinkedIn

Adres

De Nieuwe Aanleg 12
7431BR Diepenveen

Kvk-nummer
87781565

+31 242 022 383
[email protected]

Bestel boek

Niemand is belangrijker dan het team -
Otto van Wiggen

niemand is belangrijker dan het team

Bestel boek

Mission
Command -
Paul Schmidt

De wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command