Cookie Policy

Welke persoonsgegevens verwerkt Mission Command?

Doordat u gebruikmaakt van de diensten van Mission Command  en/of omdat u uw gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mission Command   verstrekt, kan Mission Command  de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarvoor gebruikt Mission Command mijn gegevens?

Mission Command verwerkt uw persoonsgegevens om  telefonisch met u in contact te treden als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Mission Command uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Mission Command mijn gegevens?

Mission Command bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Deelt Mission Command mijn gegevens met derden?

Mission Command verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke gegevens registreert Mission Command van mij tijdens mijn websitebezoek?

Op de website van Mission Command  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mission Command gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens en Google Analytics

Mission Command maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mission Command bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Mission Command te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mission Command heeft hier geen invloed op.

Mission Command heeft Google geen toestemming gegeven om via Mission Command  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@missioncommand.nl. Mission Command zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beveiligt Mission Command mijn gegevens?

Mission Command neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mission Command maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen voor misbruik, of wenst u meer informatie over de beveiliging van door Mission Command verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met Mission Command op via info@missioncommand.nl.

Missioncommand.nl is een website van de bedrijven Schmidt Training & Coaching en van Wiggen Leadership. Mission Command is als volgt te bereiken:

Vestigings- en Postadressen: Zie KvK inschrijvingen
Inschrijvingsnummers handelsregister Kamer van Koophandel:

Wiggen Leadership: 65964446

Schmidt Training & Coaching: 30177532
Telefoon: +31 242 022 383
E-mailadres: info@missioncommand.nl