Regio Zwolle gaat voor goud

Samenwerken in een veranderende wereld

In opdracht van en in samenwerking met Talentenregio heeft Mission Command op 3 november een topmanagementdag georganiseerd met als thema: Samenwerken in een veranderende wereld. Talentenregio zorgt in tweeëntwintig overheidsorganisaties in de Regio Zwolle voor de interne mobiliteit van medewerkers en het delen van kennis. De topmanagementdag draagt bij aan het versterken van het netwerk van de managementteams en kennis over ambitie van de Regio Zwolle.

De Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van twintig gemeenten en vier provincies. Het is een economisch sterk groeiende regio. Een regio die overheid, ondernemers en onderwijs met elkaar wil verbinden om op economisch en maatschappelijk gebied een nog sterkere regio te worden.

Doel van de topmanagementdag was de samenwerking verder te versterken. De managementteams van de aangesloten gemeenten en vertegenwoordigers vanuit de provincies hebben deze dag nieuwe kennis én ervaring opgedaan om hun ambities verder vorm te geven.

Brigadegeneraal Jan Swillens inspireerde de deelnemers met voorbeelden vanuit de Koninklijke Landmacht waar samenwerking dé basis is voor succesvolle operaties. Henk ten Hove, voorzitter van de economic board, presenteerde op enthousiaste wijze waar op economisch gebied de kansen lagen en gaf een update over wat er allemaal al bereikt is. Otto van Wiggen en Paul Schmidt van Mission Command verzorgden samen met Majoor Peter Marx en Adjudant Renee van Boxtel de workshops.

Het grootste deel van de dag mochten de gemeentesecretarissen en managers in een ervaringsleerprogramma met elkaar aan de slag om daadwerkelijk aan den lijve te ervaren:

  • Het belang van het uitdragen van de gezamenlijke ambitie van de Regio Zwolle naar de eigen medewerkers en de omgeving.
  • Hoe samenwerking en communicatie verder kan worden versterkt.
  • Op welke wijze je als individuele gemeente initiatieven kunt ontplooien binnen de Regio Zwolle.
  • Het belang van ‘onderling vertrouwen’ voor échte samenwerking en hoe je daaraan kunt werken.

De ontwikkeling en uitvoering van dit unieke programma, dat werd uitgevoerd op de Johannes Post kazerne te Havelte, was een mooi voorbeeld van boven de eigen grenzen uitstijgende samenwerking. Het was een coproductie van de Koninklijke Landmacht, bestuurders, gemeentesecretarissen, talenten van Talentenregio en Mission Command.

Christina Weenk, programmamanager Talentenregio over de impact van deze dag: Het leren door nieuwe ervaringen die je bewust maken van je rol, gevoed door de inspiratie die de trainers brachten in het trots zijn op je werk voor de publieke zaak, heeft mij nog meer bewust gemaakt van mijn rol. In navolging van “Ik ben een landmacht militair” zeg ik nu trots: “Ik ben een ambtenaar met hart voor de publieke zaak”. Het accent op leiderschap, vertrouwen en de kracht van het samenwerken heeft allen geïnspireerd en vraagt om meer. Zoals een van de gemeentesecretarissen als compliment gaf: “Deze dag voor het topmanagement van de Regio Zwolle heeft méér bijgedragen aan de betrokkenheid van deze belangrijke groep bij de ambities van de regio dan alle andere activiteiten van de afgelopen jaren bij elkaar!”

Direct Contact met Mission Command

Otto van Wiggen

E[email protected]
M: +31 6 20 32 83 42
LLinkedIn

Paul Schmidt

E: [email protected]
M: +31 6 53 64 13 27
LLinkedIn

Adres

De Nieuwe Aanleg 12
7431BR Diepenveen

Kvk-nummer
87781565

+31 242 022 383
[email protected]

Bestel boek

Niemand is belangrijker dan het team -
Otto van Wiggen

niemand is belangrijker dan het team

Bestel boek

Mission
Command -
Paul Schmidt

De wereld verandert, nu onze leiders nog - Paul Schmidt Mission Command