Van de vele managers die golf spelen ken ik in ieder geval één goed voornemen en dat luidt: ‘Ik ga dit jaar mijn handicap verlagen’. Maar hoe ga je dat nou voor elkaar krijgen? Hoe voorkom je dat je op het einde van het jaar excuses hebt als: ‘Ik heb te weinig gespeeld’, ‘mijn drive liep niet’, ‘dat putten blijft een ellende’, ‘die slice wilde er maar niet uitgaan’. Afin, je kent al die excuses wel. We weten allemaal dat het doorvoeren van kleine veranderingen vaak grote impact heeft op het resultaat maar dat dat o zo moeilijk is om voor elkaar te krijgen. Dat geldt voor golf maar zeker ook voor het verbeteren van de eigen leiderschapskwaliteiten. De volgende drie zaken kunnen helpen om de eigen leiderschapshandicap te verlagen en succes te boeken.

Focus basis voor betere leiderschapshandicap

Het verlagen van jouw leiderschapshandicap start met focus. Als mens zijn we heel moeilijk in staat om veel zaken in één keer te veranderen, hoe vervelend dat ook is. Het eerste geheim is daarom: Focus. Kies slechts één verbeterpunt uit waarvan je weet dat het doorvoeren ervan impact heeft op de resultaten die je zult boeken. Stel dat je beter wilt weten wat er speelt binnen jouw afdeling, formuleer dan concreet één actiepunt dat je consequent gaat doorvoeren. Ik ken een manager die, in het kader van “weten wat er leeft onder mijn mensen”, minimaal een uur per dag op de werkvloer aanwezig is. Driemaal per week neemt hij op de binnendienst gedurende een uur de telefoon op en staat klanten te woord. 1x per week reist hij mee met een buitendienstmedewerker en bezoekt een klant. Hierdoor verbetert het contact met zijn mensen en begrijpt hij nog beter waar zijn klanten van wakker liggen.

Discipline

Dat vereist wel kennis van het tweede ‘geheim’ voor het verbeteren van jouw leiderschapshandicap en dat is: Discipline. Immers voordat je het weet zijn vergaderingen, maken van plannen en onverwachte gebeurtenissen reden om de agenda weer als vanouds in te richten. “Geen tijd” om de nieuwe lijn door te trekken is een slecht excuus. “Geen tijd” bestaat namelijk niet. “Geen prioriteit” bestaat wel. Wanneer je zaken écht belangrijk vindt dan houd je de regie over jouw eigen agenda en bepaal jij wat je wel en niet in plant.

Zelfreflectie

Tot slot het derde “geheim” voor een betere leiderschapshandicap: zelfreflectie. Check regelmatig of jouw actie ook leidt tot het gewenste resultaat. In golf krijg je automatisch feedback of je op de goede weg bent. Doordat de puts gaan vallen, de slice verdwijnt en het aantal Stablefordpunten toeneemt. Als leidinggevende krijg je minder vaak directe feedback. De makkelijkste manier is om feedback te vragen aan jouw mensen. Daarnaast zijn medewerkertevredenheidsonderzoeken en de 728 graden feedback methode mooie meetmomenten om het gerealiseerde resultaat te meten. De 728 graden feedback methode geeft je eenmaal per jaar feedback van jouw medewerkers, collega’s en leidinggevende over jouw functioneren. Het levert een schat aan informatie op terwijl je ook nog eens kunt meten waar jij je ontwikkeld hebt in de loop van de tijd.

De NGF (Nederlandse Golf Federatie) heeft een stappenplan ontwikkeld voor het verlagen van de handicap. Het verbeteren van jouw “leiderschapshandicap” gaat ook stapsgewijs. Bepaal wat je wilt bereiken en plan concrete acties in om die doelen te bereiken. Focus, discipline en zelfreflectie zijn daarbij nuttige eigenschappen. Goed voor het verlagen van jouw golf- én leiderschapshandicap!

 

Neem contact met ons op voor het verbeteren van jouw leiderschapshandicap.